Setup C64/128:a med RS232-adapter


Den här varianten är krånglig men är du händig så går det att få detta att funka bra på en riktig C64:a. Neohabitat använder en TCP-nätverksuppkoppling för att kommunicera med spelet, till skillnad från originalet som använde modem. Ett sätt att lösa detta på en riktig C64:a är att koppla en RS232-adapter för userporten till en serieport på en fristående PC och få den att låtsas vara ett modem mot C64:an men prata vidare med servern via en TCP-uppkoppling.

Du behöver:

  • C64/128
  • En 1541, 1571 (eller fullständigt emulerad, typ 1541-Ultimate II)
  • RS232-adapter (jag har använt en VIC-1011A)
  • En korsad seriekabel (jag byggde en själv)
  • En serieport eller en extern USB-serieport (vi använde en USB-serieport)
  • En separat PC som kör Linux, Windows eller MacOS

Bygga kabeln

Min VIC-1011A har en 25-pols-kontakt och min USB-serieport har en 9-pols-kontakt. Min kabel är byggd på följande sätt. Om du ska bygga en själv så tänk på att om du gör något fel så kan datorn eller RS232-adaptern gå sönder.

9-pol (PC)     25 pol (C64)

—————————

  1 DCD    —    20 DTR

  2 RXD    —     2 TXD

  3 TXD    —     3 RXD

  4 DTR    —     8 DCD

  5 GND    —     7 GND

  7 RTS    —     5 CTS

  8 CTS    —     4 RTS

Starta TCPSER

Ladda ner Jim Brains tcpser som bryggar serieportskommunikation till en TCP-uppkoppling. Detta ser lite olika ut för olika plattformar.

Linux:

Du behöver git, en kompilator och standardbiblioteket. Detta borde få hem det om du inte redan har det installerat.

sudo apt install git gcc-9 libstdc++-9-dev

Ladda ner källkoden till tcpser och bygg den.

git clone https://github.com/go4retro/tcpser.git

cd tcpser

make

Windows:

Ladda ner cygwin1.dll och tcpser.exe från http://www.jbrain.com/pub/linux/serial/ och lägg dessa i samma katalog. 

Mac:

Detta är OTESTAT!

Det ska gå att hämta tcpser på genom att installera Homebrew som beskrivs på https://brew.sh/ och installera tcpser såhär från ett kommandofönster:

brew tap rickard-von-essen/formulae

brew install tcpser

Starta spelet

För att få igång spelet så får du koppla in RS232-interfacet i userporten och eventuellt en USB-serieportsadapter i PCn. Koppla samman med den beskrivna seriekabeln.

Linux:

Starta programmet från ett terminalfönster med följande argument för att brygga överföringen till servern när låtsasmodemet som tcpser emulerar får kommando för att ringa upp telefonnumret 5551212. Du kan behöva byta ut /dev/ttyUSB0 mot din serieport.

./tcpser -d /dev/ttyUSB0 -s 1200 -i"e0&k0&c0" -n"5551212=neohabitat.demo.spi.ne:1986" -tsS

Windows:

Starta programmet från kommandoradsfönster med följande argument för att brygga överföringen till servern när låtsasmodemet som tcpser emulerar får kommando för att ringa upp telefonnumret 5551212. Du kan behöva byta ut /dev/ttyS0 mot din serieport. COM1 motsvarar /dev/ttyS0, COM2 motsvarar /dev/ttyS1, COM3 motsvarar /dev/ttyS2 och så vidare.

./tcpser -d /dev/ttyS0 -s 1200 -i"e0&k0&c0" -n"5551212=neohabitat.demo.spi.ne:1986" -tsS

Mac: 

Instruktionerna för Linux bör fungera, men vi har inte testat detta!

Spelet är VÄLDIGT kinkigt så följ instruktionerna noggrant!

Förbered genom att föra över de två d64-filerna som finns i arkivet på https://github.com/frandallfarmer/neohabitat-doc/blob/master/installers/Neohabitat-RealC64.zip?raw=true till riktiga disketter. Endast Habitat-B.d64 måste ligga på en riktig diskett (eller perfekt emulerad). Det går däremot bra att lägga Habitat-Boot_v1.1-modemenabled.d64 på en hårddisk, ramlink eller SD-korts-enhet till exempel.

Ladda HABITAT från Habitat-Boot_v1.1-modemenabled.d64.

Stäng sedan av alla enheter utom enhet 8! Stoppa i Habitat-B-skivan i enhet 8.

Starta därefter HABITAT med RUN.

När titelskärmen visas, tryck på space.

När spelet frågar efter ditt användarnamn, tryck F7 istället.

Skriv atdt5551212 och tryck return. Detta gör att tcpser kopplar upp mot Neohabitatservern.

Nu ska tcpser svara CONNECT 1200. Tryck då på run/stop. Hitta på ett användarnamn. Detta är din sparning så att säga så använd samma namn när du loggar in framöver för att behålla dina saker. Skriv in namnet och tryck på return.

Musik startar och spelet ber dig att trycka på Alt+N. Ignorera instruktionerna om att trycka på Alt-N eller Cmd-N, som är riktat till emulatoranvändare som ska byta diskettsida. Det har vi ju redan gjort så tryck på space istället.

Spelet ska då skriva “Version 1.0”.

Nu ska spelet laddas och du ska efter en del laddning hamna i ett rum med din avatar. Spela spelet med en joystick i port 1.

Lycka till och läs gärna klart instruktionen “Neohabitat intro och spel” via länken nedan för att få lite hjälp på vägen!

Här hittar du manual för hur du spelar spelet