SCK-kviss


Regerande mästare i SCK-kviss är:
🌟🌟🌟 Per Bengtsson 🌟🌟🌟

Nästa speltillfälle aviseras inom snar framtid.

Samtidigt som vi spelar finns möjlighet att socialisera i röstkanalen "SCK-kviss" på vår discord, https://discord.gg/bRGHpZnKS9

SCK-kviss spelas över en vanlig TCP-uppkoppling mot en ANSI-kompatibel terminal. Det ger ett antal olika alternativa sätt att spela spelet (fler än de som listas här).

Webbsida

Detta är det allra enklaste alternativet, om du har en modern webbläsare. Öppna till https://sshwifty-demo.nirui.org/ och tryck på plusset längst upp. Välj SSH i listan. Knappa nu in "kviss" som user och bbs.thisoldcabin.net som host. Klicka i 'Password' som authentication och tryck sedan connect. Webbsidan frågar nu om du känner igen servern. Om den skriver SHA256:Ow1thiY2FxpCQQ7+y1yzGsfVn9/N5KV/KAaYN7n29RI som fingerprint så är det ingen som har kapat servern och så kan du svara "Yes, I do". Mata in lösenordet "kviss". Då är du igång!

Linux

Du har två alternativ, att köra via SSH eller telnet. Lösningen med ssh ska garantera att du får rätt åäö så den är att föredra.

SSH

Öppna ett terminalfönster och skriv:

ssh kviss@bbs.thisoldcabin.net

Du behöver godkänna att uppkopplingen görs. Om den refererar till fingeravtrycket SHA256:Ow1thiY2FxpCQQ7+y1yzGsfVn9/N5KV/KAaYN7n29RI så är allt bra. Lösenordet är "kviss".

Telnet

Är det något som strular med SSH kan du köra telnet såhär:

telnet 92.32.244.124 6581

Mac

Du har två alternativ, att köra via SSH eller telnet. Lösningen med SSH ska garantera att du får rätt åäö så den är att föredra.

SSH

Öppna ett terminalfönster och skriv:

ssh kviss@bbs.thisoldcabin.net

Du behöver godkänna att uppkopplingen görs. Om den refererar till fingeravtrycket SHA256:Ow1thiY2FxpCQQ7+y1yzGsfVn9/N5KV/KAaYN7n29RI så är allt bra. Lösenordet är "kviss".

Telnet

Är det något som strular med SSH kan du köra nc istället:

nc 92.32.244.124 6581

Windows

Varken ssh eller telnet är installerat som standard så vi rekommenderar att ladda ner PuTTY från https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html och starta det. Du kan antingen köra SSH eller telnet. SSH är enklare att komma igång med så det är att föredra.

SSH

Välj Session i listan till vänster och skriv in kviss@bbs.thisoldcabin.net i fältet Host Name (or IP address). Se till att det står 22 som Port och klicka i SSH. Tryck sedan på Open. Du behöver godkänna att uppkopplingen mot servern görs. Om den refererar till fingeravtrycket SHA256:Ow1thiY2FxpCQQ7+y1yzGsfVn9/N5KV/KAaYN7n29RI så är allt bra. Skriv "kviss" när du blir tillfrågad om lösenord. Då ska spelet starta.

Telnet

Lite mer inställningar krävs om du kör telnet. För att garanterat få åäö i texten, välj Window/Translation i listan till vänster och ställ in ISO 8859-1 som Remote character set. Klicka också ur Override with UTF-8 if locale says so. För att koppla upp, välj Session i listan till vänster och skriv in 92.32.244.124 i fältet Host Name (or IP address). Skriv in 6581 som Port och klicka i Telnet. Tryck sedan på Open. Då ska spelet starta.

Amiga

Du kan köra spelet på en Amiga genom att få igång en TCP/IP-stack, installera en alternativ seriedrivrutin som kommunicerar via internet istället och sedan få ett terminalprogram att använda denna enhet. Det finns en grov hjälptext på https://amigax.wordpress.com/2010/03/13/tutorial-telser-device-the-virtual-serial-port-for-the-net/ om du vill testa detta alternativ.

Du ska ringa upp spelet med:

atdt 92.32.244.124:6581

Åttabitarsplattformar

För 8-bitarsplattformar behövs antingen ett wifi-modem eller hårdvara för att koppla serieporten till en PC som kan brygga till internet. Ett wifi-modem är enklaste lösningen och då krävs bara ett terminalprogram.

Wifi

Det finns flera olika wifilösningar och alla är lite olika så det går inte att göra en exakt beskrivning för hur du ska göra. Du måste läsa manualen och komma fram till hur du kopplar upp mot en wifirouter och ringer upp en telnet-adress.

Du behöver ett ANSI-kompatibelt terminalprogram på din retrodator. På C128 har vi använt Desterm (http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/c128/comm/index.html). På C64:a har vi använt Novaterm (http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/c64/comm/Novaterm/v9.6/index.html). På Plus/4 har vi använt Term-80 (http://plus4world.powweb.com/software/Term-80_English) om ANSI-stödet slås på med commodore+a. I teorin borde det gå att spela på VIC20 men i praktiken verkar det vara svårt. Vi har gjort försök med Wimodem i Mighty Term och Victerm40 men programmen hinner inte med och tappar bokstäver. Det är kanske möjligt att få det att fungera men vi rekommenderar tyvärr inte att du gör ett försök.

För att få fina ÅÄÖ krävs det att du har en svensk dator, men spelet har en fyndig lösning även i fallet att du inte har tillgång till en sådan.

Du behöver konfigurera terminalemulering till ANSI i programmet. I princip så ska du få igång modemet så att det är anslutet till en wifi-router (läs i manualen hur). När det är löst så ska du använda ett kommando för att ringa upp spelet. Det här skiljer sig mellan olika modem. På ett Wimodem skriver du:

atdt92.32.244.124:6581

På ett Link232 Wifi ska du däremot skriva:

atdt"92.32.244.124:6581"

Bryggning

Bryggningen är krångligare och går till så att retrodatorns serieport kopplas via en korsad kabel till en PC via en USB-serieport till exempel. Sedan körs programmet 'tcpser' på PC:n för att brygga trafiken till internet. tcpser kan konfigureras att ringa upp spelet via ett hittepå-telefonnummer med argumentet:

-n"64=92.32.244.124:6581"

Så ska retrodatorn i ett terminalprogram kunna ringa upp spelet med:

atdt64

Men varning för att det är krångligt att få tcpser att fungera. Matchande baudrate och handskakning måste konfigureras.