Referat av en mycket trevlig kväll i retroprogrammeringens tecken


SCK fick en förfrågan av IT- och tech-bolaget Consid om att hålla ett föredrag om programmering på retrodatorer. Självklart vill ju vi i klubben göra vad vi kan för att sprida kunskap och intresse runt allt som rör Commodore!
 
Två representanter från SCK, Jonas och jag, var på plats med både en riktig och en emulerad Commodore 64. Under kvällen fick de deltagande en glimt in i allt från BASIC på en standardmaskin och vidare till utveckling på en modern PC-plattform.
 
Jonas började föredraget med att demonstrera hur långsamt BASIC faktiskt är, även om man anstränger sig. Men med mycket tålamod kan man knacka sin egen maskinkod direkt i BASIC med papper och penna. Med hjälp av egenutvecklade verktyg och spelet “Volley For Two”, gick Jonas igenom diverse olika trix som använts för att bygga upp spelets grafik. För att förstå hur mycket plattformen faktiskt utvecklats och faktiskt fortfarande utvecklas så fick deltagarna se jul-demot “Seasons Greetings” av Commodore från 1983 för att jämföra mot bland annat “Wonderland XII” av Censor Design från 2013. Jonas lämnade senare över till mig som även jag hade ett egenutvecklat spel med mig, men i detta fall med mer fokus på verktyget CBM .prg Studio, som kan ses som ett bra instegsverktyg för att komma igång med programmering av Commodore 64 men även för andra av Commodores 8-bitarsdatorer. Detta var en liten del av vad föredraget, som varade i nästan två timmar, innehöll. Slutligen svarades det på frågor och fortsattes med diverse nostalgisnack. SCK tackar för äran att få ha hållit föredraget på Consids Göteborgskontor och för en mycket trevlig kväll!
 
/Daniel Henriksson, Commodore-älskare och sekreterare i SCK