Neohabitat intro och spel


Världen

Neohabitat är idag ett universum där spelare från hela världen kan mötas för att prata, utforska, spela eller inreda sina hem. Alla spelare väljer sitt eget unika namn på max 12 bokstäver för att kunna komma in i denna värld. Du blir sedan välkomnad av “WelcomeBot” och får äntligen påbörja ditt nya liv i Neohabitat!

Kom igång och utforska!

Här följer en sammanställning av de kanske vanligaste kommandona som du och din avatar kommer behöva för att navigera runt i Neohabitat. Listan är inte komplett utan det finns saker du helt enkelt får ta reda på själv när det gäller att interagera med Neohabitat. Läs annars i original manualen:

https://frandallfarmer.github.io/neohabitat-doc/docs//Avatar%20Handbook.html

Joystick

Joystickknapp + Upp = GO

Förflyttar din Avatar till där du pekar, om inget kommer i vägen dvs. Om du “dubbelklickar” ut ur bild så slipper du vänta på att din avatar skall gå hela vägen.  

Joystickknapp + Höger = GET

För att plocka upp saker du ser på skärmen. Din Avatar kan endast hålla en sak åt gången!

Har du något i fickan? Plocka då upp detta genom att ställa pekaren över din avatars ficka och välj GET.

Joystickknapp + Vänster = PUT

Gör helt enkelt tvärt emot Get. Peka och ställ ifrån dig det din Avatar håller i. Om din avatar håller i något, ställ dig med pekaren över din avatars ficka och välj PUT för att stoppa detta i fickan  

Joystickknapp + Ner = DO

Få din avatar att öppna stänga dörrar eller att använda det den håller i. Prova att peka på olika saker.

Textinmatning

Meddelanden/Talk: Skriv “[Text] <Return>”

Skapar en pratbubbla ovanför din Avatar med din [Text].

Du kan även prata till vissa objekt, orakel (fontänen) eller en telefonkiosk.   Ställ pekaren över objektet och skriv [Text].

Privata meddelanden: Skriv “to:[avatar] <Return>”

När du vill skicka ett privat meddelande till en annan avatar. Detta går endast med avatarer som faktiskt finns aktiva i Neohabitat. Du ser en markering “ESP: “ när du har lyckats upprätta privat kommunikation. Du kommer kunna skicka meddelanden oavsett mottagande avatars position i Neohabitat.

Avsluta privata meddelanden genom att skicka en tom rad. Dvs. tryck <Return>.

Funktionstangenter

<F1> Ghost

Det finns en begränsning på sex Avatarer per rum. detta gör att man inte alltid kommer kunna ta sig in på alla platser i fysisk form. För att komma ändå vara med och se vad som händer eller för att helt enkelt komma förbi en plats så man man gå in i “spökläge”.

Om det finns ett “spöke” på den aktuella platsen så markeras detta med den egyptiska hieroglyfen Horus öga.

<F2> Ljudeffekter På/Av

Kan man för mycket SID i öronen?

<F3>/<F4> Aktiva avatarer

Du kommer nu få en lista på vilka avatarer som är online.

<F5>/<F6>  Neohabitat

Release-meddelande från Neohabitat

<F7> Help

Många saker i Neohabitat har skyltar med hur du ska interagera med med dem. Tryck <F7> medan pekaren står på det du vill veta mer om.

Du kan även ta reda på vad andra avatarer heter genom att peka på dem. Det anses dock oförskämt och oraklet kommer att se till att även din identitet blir visad.

<F8> Generella tips

Habitatet hjälper dig med värdefulla tips om du känner dig lite grön.

Rörelser

OBS! Spelar du i VICE så är <Ctrl> normal sett kopplad mot <TAB>

  • <Ctrl> + <1>: Vinka
  • <Ctrl> + <2>: Peka
  • <Ctrl> + <3>: Håll fram hand
  • <Ctrl> + <4>: Hoppa
  • <Ctrl> + <5>: Vänd framåt
  • <Ctrl> + <6>: Vänd bortåt
  • <Ctrl> + <7>: Böj framåt
  • <Ctrl> + <8>: Stå upp
  • <Ctrl> + <9>: Måtta slag
  • <Ctrl> + <0>: Visa misstycke