Om SCK


Bakgrund

Datorklubbar har i olika format funnits så länge mikrodatorn funnits. När det gäller klubbar i Sverige runt Commodore har det funnits väldigt många under storhetstiden på 80-talet.

Bland klubbar med rikstäckande ambitioner kan räknas PET-klubben, VIC-klubben, Commodore Computer Club, Commodore-klubben, SUGA mfl. När det gäller lokala klubbar fanns det många fler. Som ett exempel listas i tidningen Datormagazin år 1988 nära 60st (merparten lokala) klubbar fördelade över mer än 50 orter. På 90-talet sedan i.o.m. Commodores konkurs och förändrade tider försvann dock så gott som alla klubbar med några få undantag.

Under de senaste åren har frågan om att starta en Commodore-klubb då och då kommit på tal och under 2020 gjorde vi, några personer med basen i forumet Commodore64.se, slag i saken och beslutade starta en rikstäckande förening. Tiden var mogen kände vi att ge Commodore en rikstäckande förening öppen för alla, oavsett kunskapsnivå, där vi kan utbyta tankar och kunskap och på olika sätt samverka Commodorevänner emellan genom web, sociala medier samt datorträffar m.m.

Varmt välkommen som medlem!
Mvh
Björn Adolfsson, ordförande

Här hittar ni föreningens stadgar

Kontaktuppgifter

Svenska Commodoreklubben
Lovisedalsvägen 7
186 53 VALLENTUNA

E-post:
info(at)commodore(dot)se

Organisationsnummer: 802535-1258
PlusGiro: TBA
Swish: TBA

Svenska Commodoreklubbens styrelse:

Ordförande: Björn Adolfsson
Vice ordförande: Paolo Bruno
Sekreterare: Daniel Henriksson Wingård
Ekonomiansvarig (Kassör) samt Medlemsansvarig: Jonas Hultén
Ledamot: Patrik Gahm
Ledamot: Björn Sundberg
Suppleant: Johan Bentzen

Svenska Commodoreklubbens revisor:

Martin Uddeborg

Svenska Commodoreklubbens valberedning:

Fredrik Göranson