Event & träffar


Här annonseras kommande event.

Event:

Just nu med rådande läge är det oklart om och i så fall när vårt premiärevent "Commodoreträffen 2021" kommer kunna genomföras.

Vi återkommer så fort samhället öppnar upp och pandemin klingar av.

Onlineevent:

"Sen kväll med Commodoreklubben"

"SCK spelar"