Commodoreträffen 2023


Under 2023 kommer Commodoreträffen hållas liksom senaste träffen i Täby, norr om Stockholm.

Mer information kommer aviseras allteftersom.