Instruktioner för diSCKetten

Här finns instruktioner om hur du får igång magasinet på varje maskin, följt av instruktioner för emulatorer och hur du kan läsa i en modern webbläsare som alternativ.

Amiga
=====

Kompatibilitet
————–
Amiga med installerad Workbench (minst version 3.1) och 1MB minne. För att läsa guiden med musik krävs 1,5MB minne.

Installera
———-
För över discketten.adf till en diskett, montera den med en ADF-läsare på din Amiga (exempelvis ImageMount som finns på Aminet) alternativt använd en GoTek eller motsvarande diskemulator.

När du bootat upp din Workbench så sätter du i disketten (eller monterar ADF-filen). Därefter klickar du på diSCKetten-ikonen och startar därefter läsningen antingen med eller utan musik. Observera att det behövs minst 1,5MB minne för att läsa magasinet med musik.

MultiView följer med på disketten, men du kan även läsa diSCKetten.guide med valfri AmigaGuide-läsare.
Om du vill kopiera diSCKetten till din hårddisk så flyttar du bara hela ADF-innehållet till en katalog på din disk.

C128
====

Kompatibilitet
————–

· PAL C128
· NTSC C128
· 80-kolumnersskärm
· 40-kolumnersskärm

Magasinet är kompatibelt med följande expansioner.

· SuperCPU-128
· Joystick

Magasinet kräver en äkta, eller fullständigt emulerad, diskdrive/hårddisk av följande typer för att fungera:

· 1541
· 1571
· 1581
· CMD FD-2000
· CMD FD-4000
· CMD HD

Förenklade enheter som SD2IEC, µIEC, Princess och BackBit FUNGERAR INTE.

Installera
———-

För över discketten.d64 till en 5 1/4"-diskett eller för över discketten.d81 till en 3 1/2"-diskett eller för över alla filer från endera diskettavbild till en native CMD-hårddisk-partition.

Starta
——

På diskett startar magasinet automatiskt om disketten sitter i enhet 8 när maskinen startas. Det går annars att starta med kommandot BOOT.

Ladda magasinet från CMD HD med

LOAD"DISCK1",12

och starta med:

RUN

Plus/4
======

Kompatibilitet
————–

· PAL Plus/4
· NTSC Plus/4
· Commodore 16 med utökat minne till 64 kB (PAL/NTSC)

Magasinet är kompatibelt med följande expansioner.

· SID-cartridge för Plus/4 om SID ligger på adress $fd40
· Joystick

Magasinet kräver en äkta, eller fullständigt emulerad, diskdrive/hårddisk av följande typer för att fungera:

· 1541
· 1551
· 1571
· 1581
· CMD FD-2000
· CMD FD-4000
· CMD HD

Förenklade enheter som SD2IEC, µIEC, Princess och BackBit FUNGERAR INTE.

Installera
———-

För över discketten.d64 till en 5 1/4"-diskett eller för över discketten.d81 till en 3 1/2"-diskett eller för över alla filer från endera diskettavbild till en native CMD-hårddisk-partition.

Starta
——

Ladda magasinet med (byt ut 8 mot 12 på CMD HD):

LOAD"DISCK1",8

och starta med:

RUN

Eftersom detta är en multiplattformsproduktion går INTE att ladda med ,8,1. Då hamnar programmet någon annanstans än i BASIC-minnet och går inte att starta. Det går såklart bra att använda andra enhetsnummer än 8.

C64
===

Kompatibilitet
————–

· PAL C64
· NTSC C64
· Drean C64

Magasinet är kompatibelt med följande expansioner.

· SuperCPU-64
· Turbo Chameleon-64
· 1541 Ultimate II
· Joystick

Experimentell support (otestad) finns för:

· Turbo Master CPU
· Flash 8

Magasinet kräver en äkta, eller fullständigt emulerad, diskdrive/hårddisk av följande typer för att fungera:

· 1541
· 1571
· 1581
· CMD FD-2000
· CMD FD-4000
· CMD HD

Förenklade enheter som SD2IEC, µIEC, Princess och BackBit FUNGERAR INTE. Fullt emulerade enheter som 1541 Ultimate II fungerar däremot.

Installera
———-

För över discketten.d64 till en 5 1/4"-diskett eller för över discketten.d81 till en 3 1/2"-diskett eller för över alla filer från endera diskettavbild till en native CMD-hårddisk-partition.

Starta
——

Ladda magasinet med (byt ut 8 mot 12 på CMD HD):

LOAD"DISCK1",8

och starta med:

RUN

Eftersom detta är en multiplattformsproduktion går INTE att ladda med ,8,1. Då hamnar programmet någon annanstans än i BASIC-minnet och går inte att starta. Det går såklart bra att använda andra enhetsnummer än 8.

VIC20
=====

Kompatibilitet
————–

· PAL VIC20 med 24 kB extraminne (i block 1-3)
· NTSC VIC20 med 24 kB extraminne (i block 1-3)

Magasinet är kompatibelt med följande expansioner.

· Joystick

Magasinet kräver en äkta, eller fullständigt emulerad, diskdrive/hårddisk av följande typer för att fungera:

· 1540
· 1541
· 1571
· 1581
· CMD FD-2000
· CMD FD-4000
· CMD HD

Förenklade enheter som SD2IEC, µIEC, Princess och BackBit FUNGERAR INTE.
Installera
———-

För över discketten.d64 till en 5 1/4"-diskett eller för över discketten.d81 till en 3 1/2"-diskett eller för över alla filer från endera diskettavbild till en native CMD-hårddisk-partition.

Starta
——

Ladda magasinet med (byt ut 8 mot 12 på CMD HD):

LOAD"DISCK1",8

och starta med:

RUN

Eftersom detta är en multiplattformsproduktion går INTE att ladda med ,8,1. Då hamnar programmet någon annanstans än i BASIC-minnet och går inte att starta. Det går såklart bra att använda andra enhetsnummer än 8.

I emulator
==========

För att köra diskmagasinet i en emulator behövs en kompetent emulator och vissa inställningar.

Amiga
—–

För Amiga rekommenderas FS-UAE som finns för de flesta plattformar (https://fs-uae.net/). Starta emulatorn med en hårddisk där du har minst Workbench 3.1. Montera därefter discketten.adf i valfri diskettstation och klicka på diSCKetten-ikonen. Starta därefter läsningen.

Commodore 128
————-

Commodore 128 emuleras bäst med Z64k. Den finns att hämta på https://www.z64k.com/. Java krävs. Starta emulatorn från kommandorad med:

java -jar Z64k

Välj Commodore 128 och dra och släpp discketten.d64 på fönstret för att 'mata in disketten'. Sedan kan det startas som vanligt med BOOT. Den finns en skärmknapp som tar fram 80-kolumnersskärmen och en knapp med '80' på för att växla magasinet till 80-kolumner.

Plus/4
——

Plus/4 emuleras lämpligen med plus4emu. Det finns att hämta på http://plus4emu.sourceforge.net/. Starta plus4emu och välj 'Machine/SID emulation/Enable'. Välj sedan 'Options/Floppy/Configure…' och välj sökväg till d64-filen på enhet 8 till exempel. Nu kan du ladda magasinet som vanligt med LOAD"DISCK1",8 och starta med RUN.

Commodore 64
————

Commodore 64 emuleras bäst med VICE. Det finns att hämta på https://sf.net/projects/vice-emu. Starta x64sc och välj 'Settings/Peripherals/Drive'. Klicka i 'True drive emulation' och se till att 1541, 1541 II eller 1571 är vald som drive 8. Välj 'File/Attach disk image/Drive #8' och peka ut discketten.d64. Ladda nu magasinet som vanligt med LOAD"DISCK1",8 och starta med RUN.

VIC20
—–

VIC20 emuleras bäst med VICE. Det finns att hämta på https://sf.net/projects/vice-emu. Starta xvic och välj 'Settings/Peripherals/Drive'. Klicka i 'True drive emulation' och se till att 1540, 1541, 1541 II eller 1571 är vald som drive 8. Öppna 'Machine/Model' och klicka i RAM-block 1, 2 och 3. Stäng inställningarna. Välj 'File/Reset/Soft Reset'. Välj 'File/Attach disk image/Drive #8' och peka ut discketten.d64. Ladda nu magasinet som vanligt med LOAD"DISCK1",8 och starta med RUN.

Webbläsare
==========

Har du inte möjlighet att köra magasinet på en retrodator kan du läsa amigaguide direkt i en modern webbläsare i en Workbenchsimulator. Öppna följande webbsida: https://www.taws.ch/WB.html Dubbelklicka på 'System', 'Utilities' och 'MultiView'. En fildialog öppnas. Välj discketten.amigaguide.