Bli medlem


Intresseanmälan för medlemskapsansökan inför klubbstart, vänligen ange namn och e-postadress för kommande info.
Klubbstart sker efter första årsmötet som är planerad till början av år 2021.

Din e-postadress kommer endast användas för registerhållning av föranmält medlemsintresse samt för utskicket om vårt fösta årsmöte.
En månad efter det årsmötet ägt rum kommer din e-postadress raderas, så tillvida du inte registrerat dig som medlem i sällskapet vilket vi öppnar för strax efter det att första årsmötet ägt rum och föreningen är officiellt bildad.