Personuppgiftshantering – GDPR

Personuppgiftsansvarig

Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för hur personuppgifter hanteras. I SCK är det ekonomi- och medlemsansvarig som hanterar medlemsregistret. Om du har frågor om hanteringen av personuppgifter så kan du mejla dem till info@commodore.se.

Personuppgifter

Vi samlar in namn, epostadress och telefonnummer från medlemmar. Detta gör vi för att kunna kontakta medlemmar med nyheter om föreningen och föreningens evenemang. Vi samlar också in hemort. Informationen om hemort används för att bedöma var det är lämpligast att ha datorträffar och i förlängningen även eventuella lokalavdelningar. Vi delar inte uppgifterna med någon tredje part.

Dina rättigheter

Som medlem eller före detta medlem har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Det går bra att mejla personuppgiftsansvarig för att få ut ett registerutdrag med informationen vi har lagrat.

Du har också rätt att få dina uppgifter korrigerade eller raderade. Det är bara att mejla personuppgiftsansvarig kontaktperson så reder vi ut vad som ska ändras.

Efter att medlemsskapet har löpt ut lagrar vi medlemsuppgifter i maximalt två månader i syfte att det ska finnas tid att återgå som medlem. Senast två månader efter att ett medlemsskap löpt ut raderas personuppgifterna för personer som inte längre är medlemmar. Information inhämtad i medlemsansökningar som inte övergår till ett betalat medlemsskap raderas efter maximalt två månader.