Project firestart


När: Torsdag 26/1 kl.21:00
Plattform: Commodore 64
Länk:http://www.c64.com/games/511

Ensamhet på ett rymdskepp som går i bana runt månen Titan år 2061. Jon Hawking är där för att ta reda på vad som hänt med denna forskningsstation där kontakten plötsligt bröts. Genetiska experiment har pågått och den plötsliga tystnaden oroar basen “USS” som har givit tydliga order. Samla in all info från forskningsloggen “Projekt firestart” och spräng sedan skeppet. Skulle detta misslyckas så måste skeppet sprängas på distans, så tiden är kritisk för att klara av uppdraget levande. Spelet har ibland pekats ut som det först survival horror spelet. Det kan ju diskuteras, visst det kom innan Resident evil som skrämde med zombies och ondska. Men långt innan Project firestart (1989) så kom 3D Monster Maze (Sinclair ZX81, 1982), Haunted House (Atari 2600, 1982), Alien (C64, Amstrad m.m, 1984). Men det är klart, konceptet survival horror kanske behövde mogna på en VIC64 innan konceptet riktigt föll på plats!