Välkommen till Svenska Commodoreklubben!

Svenska Commodoreklubben har som mål att levandehålla samt utveckla intresset för och runt företaget Commodore Business Machines och dess produkter genom web, sociala medier samt datorträffar m.m.

Information om klubben, medlemsskap, kontaktpersoner m.m. presenteras allt eftersom på denna web.

Har du bra ideér, kunskap, eller på annat sätt känner du kan bidra är du mycket välkommen att tillsammans med oss bygga Svenska Commodoreklubben, en rikstäckande förening för retrodatorintresserade i allmänhet och Commodorefantaster i synnerhet.

Mvh
Interimstyrelsen

info(at)commodore(dot)se

Intresseanmälan för medlemskapsansökan inför klubbstart, vänligen ange namn och e-postadress för kommande info.
Klubbstart sker efter första årsmötet som är planerad till början av år 2021.

Din e-postadress kommer endast användas för registerhållning av föranmält medlemsintresse samt för utskicket om vårt fösta årsmöte.
En månad efter det årsmötet ägt rum kommer din e-postadress raderas, så tillvida du inte registrerat dig som medlem i sällskapet vilket vi öppnar för strax efter det att första årsmötet ägt rum och föreningen är officiellt bildad.